Sociální sítě

Plňte cíle a lépe komunikujte

Proč Vám služba pomůže:

● přeměníme Vaše sociální sítě na další komunikační kanál, který může být součástí marketingového mixu a plní stanovené cíle, jako podpora image, prodejní nebo jakékoliv jiné
● dostanete se blíže svým cílovým skupinám zákazníků, můžete s nimi lépe komunikovat a vyřizovat jejich požadavky
● na sociálních sítích budujete podporu své značky a dostáváte se tak do povědomí novým potenciálním zákazníkům

Co v rámci služby konkrétně děláme:

● spravujeme profily na sociálních sítích a staráme se o jejich růst
● připravujeme měsíční publikační plány, které s Vámi následně konzultujeme
● po schválení publikačního plánu se postaráme o správné přidání (dle dostupných dat) na Vaše profily
● odpovídáme na zprávy a komentáře, případně nevhodné mažeme (dle stanovené domluvy)

Kde na službě pracujeme:

● Facebook
● Instagram
● Linkedin
● Business Manager

Menu